FCE (First Certificate in English) 

FCE (First Certificate in English) eshte nje diplome qe deshmon njohuri te gjuhes angleze te nje niveli mbi-mesatar per qellime studimi ose punesimi. Kjo diplome i perket nivelit B2 CEFR (Kuadri i Perbashket Europian i Referimit) 

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket
(ne % te totalit)

Qellimi

Lexim
(1 ore)
3 pjese
30 pyetje
20% Kerkon nga kandidati te kuptoje tekste te ndryshme si libra, gazeta dhe revista.
Shkrim
(1 ore e 20 minuta)
2 pjese 20% Kerkon nga kandidati te krijoje dy shkrime te ndryshme si letra, raporte, pershtypje dhe histori te shkurtra.
Degjim
(40 minuta)
4 pjese
42 pyetje
20% Teston aftesine e kandidatit per te ndjekur dhe kuptuar material te folur te marre nga filma, lajme ose biseda te perditshme.
Perdorim i Anglishtes
(45 minuta)
4 pjese
42 pyetje
20% Perdorimi i anglishtes testohet nepermjet detyrave te cilat tregojne aftesine e kandidatit per te kontrolluar gramatiken dhe fjalorin.
Anglishte e Folur
(14 minuta per 2 kandidate)
4 pjese 20% Teston aftesine e kadidatit per te komunikuar ne menyre te efektshme ne situata dialogu.

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit, degjimit dhe perdorimit te anglishtes vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf i kualifikuar dhe i autorizuar per kete detyre.

Per me shume informacion mbi kete test mund vizitoni faqen web www.cambridgeesol.org/exams/fce

 

9781405876780FCE Gold Plus, eshte botimi i ri i serise Gold, nje nga programet me efikase per pergatitjen e provimeve Cambridge ESOL drejtuar te rinjve dhe te riturve. Ky liber eshte bashkimi i nje programi rigoroz me tema dhe detyra interesante per cilindo. FCE Gold Plus eshte i perbere nga dy libra te vecante (set) dhe nje CD-Rom.

1Grammair and Vocabulary for First Certificate eshte nje instrument specifik per provimin FCE

Ky liber permban:

  • Udhezime gramatikore te qarta dhe te detajuara
  • Ushtrime te shumte
  • Teste per te provuar veten pas cdo njesie
  • Teste ne te njejtin format me provimin FCE

2FCE Practice Tests, permban shembuj te zgjidhur te provimit FCE dhe keshilla per te arritur maksimumin gjate provimit. Libri eshte gjithashtu i plotesuar me ushtrime
gramatikore dhe fjalori.

Close