KET (Key English Test)

KET (Key English Test) eshte nje diplome e nivelit baze te gjuhes angleze qe deshmon aftesi per te komunikuar ne situata te thjeshta. Kjo diplome i perket nivelit A2 CEFR (Kuadri i Perbashket Europian i Referimit) por neqoftese gjate vleresimit te testit konstatohet qe niveli i kandidatit eshte pak me poshte se niveli PASS (kalueshem), kandidatit i jepet diplome e nivelit A1 CEFR

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket
(ne % te totalit)

Qellimi

Lexim dhe Shkrim
(1 ore e 10 minuta)
9 pjese
56 pyetje
50% Kerkon nga kandidati te kuptoje tekste te thjeshta si tabela, fletepalosje, pjese nga gazeta dhe revista.
Degjim
(30 minuta)
4 pjese
42 pyetje
25% Teston aftesine e kandidatit per te ndjekur dhe kuptuar material te folur te marre nga filma, lajme ose biseda te perditshme.
Anglishte e Folur
(8-10 minuta per 2 kandidate)
4 pjese 25% Teston aftesine e kadidatit per te marre pjese ne bashkebisedime elementare duke bere dhe u dhene pergjigje pyetjeve te thjeshta.

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit dhe degjimit vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf i kualifikuardhe i autorizuar per kete detyre.

Per me shume informacion mbi kete test mund vizitoni faqen web www.cambridgeesol.org/exams/ket

 

Ket Practice Test Plus ofron nje seri te plote testesh ne te njejtin format me provimin KET.download

Midis te tjerash ky liber

  • i lejon kandidatit qe te familiarizohet me formatin e provimit
  • jep keshilla te dobishme per te arritur maksimumin ne provim

Libri permban

  • 2 teste te plotesuar me keshilla dhe strategji
  • 2 teste me te njejtin format te testeve te provimit
  • zgjidhe te ushtrimeve

2 audio CD

 

Close