PET (Preliminary English Test)

PET (Preliminary English Test) eshte nje diplome qe deshmon njohuri te gjuhes angleze te nje niveli mesatar. Kjo diplome i perket nivelit B1 CEFR (Kuadri i Perbashket Europian i Referimit)

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket
(ne % te totalit)

Qellimi

Lexim dhe Shkrim
(1 ore e 30 minuta)
Lexim: 5 pjese
35 pyetje
Shkrim: 3 pjese
7 pyetje
50% Kerkon nga kandidati te kuptoje idete kryes
ore te paraqitura ne  tekste te ndryshme si libra, gazeta dhe revista si dhe te perdore ne menyre te sakte gramatiken dhe strukturen.
Degjim
(30 minuta)
4 pjese
25 pyetje
25% Teston aftesine e kandidatit per te ndjekur dhe kuptuar nje sere materialesh te folur si lajmerime, diskutime nga jeta e perditshme etj.
Anglishtja e Folur
(14 minuta per 2 kandidate)
4 pjese 25% Teston aftesite komunikuese duke marre pjese ne bashkebisedime ku behen pyetje/pergjigje dhe ku flitet lirshem per tema ndryshme.

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit dhe degjimit  vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf ikualifikuar dhe i autorizuar per kete detyre.

Per me shume informacion mbi kete test mund vizitoni faqen web www.cambridgeesol.org/exams/pet

9780582824799 (1)

PET Gold, mund te perdoret ne menyre te pavarur ose si pjese e kurseve pergatitore te provimit PET. Programi i ketij libri
zhvillon ne menyre paralele aktivitete praktike gjuhesore dhe teste me formatin e provimit PET. Gjithashtu libri permban shpjegime gramatikore dhe keshilla praktike per kete provim

Cover-PET Practice Test Plus 1

Pet Practice Tests Plus permban 6 teste shembull PET per tu familiarizuar me formatin e pr
ovimit. Libri eshte i plotesuar me gramatike, leksik, bashkebisedime dhe keshilla konkrete per provimin PET.

Close