TKT (Teaching Knowledge Test)

TKT (Teaching Knowledge Test) eshte nje test i perqendruar teresisht ne vleresimin e aftesive mesimdhenese te gjuhes angleze nga ata te cilet nuk e kane anglishten gjuhe ametare. Ky test u drejtohet mesueseve me ose pa pervoje, te cilet ushtrojne ose deshirojne te ushtrojne profesionin e mesuesit te gjuhes angleze.

Si zhvillohet?

Testi eshte i ndare ne module te cilet mund te jepen njeheresh ose vec e vec, ne baze te nevojave te vete te testuarit. Per cdo modul te kaluar me sukses kandidatit i jepet certifikata perkatese.

Informacion me te detajuar mbi kete test mund te gjeni ne www.cambridgeesol.org/exams/tkt 

Close