YLE (Young Learners English) Flyeres

YLE (Young Learners English) Flyers eshte niveli me i larte nga 3 provimet YLE te cilat u drejtohen femijeve te grupmoshes 7-12 vjet qe studiojne gjuhen angleze si gjuhe te huaj. YLE Flyers i perket nivelit A2CEFR dhe verteton aftesine nga ana e femijes per te kuptuar, folur dhe shkruar gjuhen angleze te nje niveli baze.

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket

Degjim (25 minuta) 5 pjese/25 pyetje 5 emblema maksimumi
Lexim dhe Shkrim (40 minuta) 7 pjese/50 pyetje 5 emblema maksimumi
Anglishtja e Folur (7-9 minuta) 4 pjese 5 emblema maksimumi

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit dhe degjimit  vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf ikualifikuar dhe i autorizuar per kete dety

Close