Kalendari

PROVIMET  E CAMBRIDGE (PB)- PAPER BASED

PROVIMI

FORMATI

DATA E PROVIMIT

AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT

KET

PB

20 Shkurt  2016

22  Janar    2016

KET

PB

12  Mars    2016

12 Shkurt  2016

KET

PB

21 Prill       2016

25 Mars     2016

KET

PB

          21 Maj        2016

22 Prill      2016

KET

PB

 04 Qershor 2016

06  Maj     2016

KET

PB

           26 Korrik    2016

01 Korrik   2016

KET

PB

08 Tetor     2016

09 Shtator  2016

KET

PB

19 Nentor  2016

21 Tetor     2016

KET

PB

10 dhjetor  2016

11 Nentor  2016

PET

PB

            20 Shkurt   2016

22 Janar      2016

PET

PB

            12 Mars     2016

 12 Shkurt   2016

PET

PB

            21 Prill       2016

 25 Mars      2016

PET

PB

             21 Maj       2016

 22 Prill        2016

PET

PB

            04 Qershor2016

06  Maj       2016

PET

PB

            26 Korrik    2016

01 Korrik     2016

PET

PB

            08 Tetor     2016

09 Shtator   2016

PET

PB

            19 Nentor   2016

21 Tetor      2016

PET

PB

            10 dhjetor  2016

11 Nentor    2016

FCE

PB

           19 Mars      2016

19 Shkurt    2016

FCE

PB

           28 Maj        2016

22 Prill        2016

FCE

PB

           11 Qershor 2016

10 Maj        2016

FCE

PB

           19 Nentor   2016

20 Tetor     2016

FCE

PB

    03 Dhjetor  2016

03 Nentor   2016

CAE

PB

            02  Mars      2016

05 Shkurt    2016

CAE

PB

            04  Qershor 2016

06 Maj         2016

CAE

PB

  09 Korrik     2016

10 Qershor   2016

CAE

PB

 10 Dhjetor  2016

10 Nentor    2016

CPE

PB

 09 Qershor  2016

22 Prill         2016

CPE

PB

 01 Dhjetor  2016

04 Nentor    2016

PROVIMET E CAMBRIDGE (CB)-COMPUTER BASED

PROVIMI

FORMATI

DATA E PROVIMIT

AFATI I FUNDIT I REGJISTRIMIT

KET

CB

23 Mars      2016

16 Mars      2016

KET

CB

21 Prill       2016

14 Prill       2016

KET

CB

19 Maj        2016

12 Maj        2016

KET

CB

25 Qershor 2016

 16 Qershor 2016

KET

CB

30 Korrik     2016

22 Korrik    2016

KET

CB

09 Shtator   2016

02 Shtator  2016

KET

CB

21 Tetor      2016

       14 Tetor      2016

KET

CB

12 Nentor   2016

04 Nentor  2016

KET

CB

08 Dhjetor   2016

01 Dhjetor 2016

PET

CB

23  Mars      2016

16 Mars    2016

PET

CB

21 Prill         2016

14 Prill       2016

PET

CB

19 Maj         2016

12 Maj       2016

PET

CB

25 Qershor 2016

 16 Qershor 2016

PET

CB

30 Korrik     2016

22 Korrik    2016

PET

CB

09 Shtator   2016

02 Shtator 2016

PET

CB

21 Tetor      2016

14 Tetor    2016

PET

CB

12 Nentor    2016

04 Nentor 2016

PET

CB

08 Dhjetor    2016

01 Dhjetor 2016

FCE

CB

19 Mars        2016

 11 Mars      2016

FCE

CB

21 Maj          2016

        13 Maj        2016

FCE

CB

11 Qershor   2016

  03 Qershor 2016

FCE

CB

              09 Korrik       2016        02 Korrik     2016

FCE

CB

              15 Tetor         2016

07 Tetor      2016

FCE

CB

              12 Nentor      2016

04 Nentor   2016

FCE

CB

             10 Dhjetor      2016

02 Dhjetor   2016

CAE

CB

18 Mars        2016

       11 Mars      2016

CAE

CB

              18 Qershor    2016

10 Qershor 2016

CAE

CB

              16 Korrik        2016        08 Korrik    2016

CAE

CB

              02 Dhjetor     2016        25 Nentor   2016

CPE

CB

               16 Korrik      2016        08 Korrik    2016

CPE

CB

               19 Nentor    2016

05 Nentor 2016

Close