Rregullorja

Para provimit

 1. Sigurohuni qe e dini mire orarin dhe vendin e nenshtrimit te provimit. Ky informacion jepet nga English cultural institute. Nese nuk jeni te sigurt ju lutemi te na kontaktoni PARA DITES TE PROVIMIT.
 2. Llogarisni kohen qe ju duhet per te arritur ne vendin ku zhvillohet provimi duke marre parasysh edhe trafikun. Ju lutemi te vini 30 minuta me heret se orari i fillimit te provimit.

Cfare duhet te kete me vete kandidati?

 1. Nje dokument identifikimi si p.sh. pasaporte ose karte identiteti. Dokumenti duhet te jete origjinal (jo fotokopje) dhe me fotografi.
 2. Statement of Entry
 3. Laps, stilolaps dhe gome.

Cfare nuk lejohet?

 1. Ushqimet dhe pijet, pervec shisheve e ujit qe mund te mbahen prane tavolines ne dysheme (absolutisht jo mbi tavoline).
 2. Celularet dhe pajisjet e ngjashme elektronike.

Gjate provimit

 1. Degjoni me vemendje rregulloren qe do t'ju lexohet nga vezhguesit.
 2. Lexoni me vemendje udhezimet e ushtrimeve.
 3. Nuk lejohet t'u flitet kandidateve e tjere apo te shihet ate qe ata shkruajne ne fletet e tyre.
 4. Neqoftese keni nevoja, pyetje ose deshironi te dilni, duhet te ngrini doren.
 5. Gjate pjeses se degjimit vini re nese mund te degjoni materialin e regjistruar. Nese keni veshtiresi ngrini doren menjehere.
 6. Ndaloni menjehere se shkruari kur vezhguesi, ne fund te cdo pjese, do ju kerkoje te ulni lapsat.
 7. Ne perfundim te cdo pjese duhet te qendroni te ulur deri sa vezhguesi t'ju jape leje per t'u larg

Close